بیانیه پایانی اجلاس کشورهای عضو دی 8

به گزارش لنجان بلاگ، سران کشورهای عضو دی 8 در انتها دهمین اجلاس خود که به صورت مجازی و به میزبانی بنگلادش برگزار گردید با صدور بیانیه ای بر تعمیق همکاری ها در مبارزه علیه بیماری کووید 19 تاکید کردند و توسعه همکاری های مالی و تجاری میان کشورهای عضو را خواهان شدند.

بیانیه پایانی اجلاس کشورهای عضو دی 8

به گزارش خبرنگاران، در بیانیه پایانی سران سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور درحال توسعه (دی 8) همچنین همکاری عمیق چند بخشی و مشارکت قدرتمند بخش خصوصی در تمامی فعالیت ها برای تحقق اهداف تجارت درون سازمانی اعضای دی 8 مورد تاکید نهاده شده است.

متن کامل بیانیه پایانی دهمین اجلاس سران کشورهای دی 8 به این توضیح است:

بیانیه داکا 2021

ما سران دولتها/ حکومت های جمهوری خلق بنگلادش، جمهوری عربی مصر، جمهوری اندونزی، جمهوری اسلامی ایران، مالزی، جمهوری فدرال نیجریه، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری ترکیه در رویداد دهمین اجلاس هشت کشور در حال توسعه (دی هشت) در داکا در هشتم آوریل سال 2021 (19 فروردین سال 1400) تحت عنوان مشارکت برای جهان پویا: بهره گیری از توان جوانان و فناوری به صورت مجاری دیدارکردیم؛

با یادآوری تعهدات قبلی خود در استانبول، داکا، قاهره، تهران، بالی، کوالالامپور، ابوجا و اسلام آباد برای صلح، دموکراسی، پیشرفت، تبادل نظر، همبستگی، مشارکت و همچنین میانه روی و اعتدال که آنان را بعنوان مهم ترین ارزش ها و بنیان رونق اقتصادی و آسایش مردمانمان می دانیم؛

با تجدید باور قوی خود به چندجانبه گرایی، به طور خاص به وسیله سیستم سازمان ملل متحد، و تعهد به مشارکت فعال، هماهنگی موثر و همکاری با تمام سازمان های مرتبط منطقه ای و جهانی تا به حداکثر رسانی تحقق منافع مشترک و تاکید بر پتانسیل و منافع همکاری سه جانبه، جنوب جنوب که به توسعه کشورهای عضو دی هشت یاری میکند؛

با تاکید بر اهمیت تعمیق همکاری در مبارزه علیه کووید-19 و آثار مخرب اقتصادی اجتماعی آن بر مردمانمان و ادامه حمایت از اقدام ستودنی برنامه سلامت و مراقبت اجتماعی دی هشت

با اظهار تمایل به پیش گیری اهداف توسعه اقتصادی - اجتماعی پایدار در راستای برنامه توسعه پایدار و تأئید اهمیت همکاری های متقابل در زمینه های تجارت، صنعت، کشاورزی و امنیت غذایی، حمل و نقل، گردشگری، سلامت، حمایت اجتماعی، تغییرات اقلیمی و پایداری محیط زیست؛

با پیگیری آنالیز امکانات برای افزایش همکاری در زمینه های سرمایه گذاری، بانکی و نهادهای اقتصادی، توسعه زیربنائی، توسعه منابع انسانی، سلامت و حفاظت اجتماعی، علم و فناوری، سرمایه گذاری خرد، کارگران مهاجر و انتقالات پولی، سرمایه گذاری های کوچک و متوسط، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دیگر موضوعات؛

با قدردانی از جمهوری خلق بنگلادش برای مشخص موضوع اجلاس و درک احتیاج به بهره برداری از استعداد و توانایی جوانان کشورهای دی هشت و بکارگیری سرمایه انسانی آنان و همچنین افزایش توانمندی آنان به وسیله فناوری های در حال ظهور چهارمین انقلاب صنعتی؛

با تائید نقش اقتصاد خلاق در ارتقاء تنوع و میراث فرهنگی و دستیابی اهداف توسعه پایدار که در قطعنامه سازمان ملل متحد به شماره 74/ 198/ A / RES در سال جهانی اقتصاد خلاق و توسعه پایدار 2021 عنوان شده است؛

با تأئید آنکه تغییرات اقلیمی یکی از بزرگترین چالش های زمان ما می باشد. ادامه افزایش انتشار گازهای گلخانه ای به عنوان یک نگرانی عمیق همچنان برای تمام کشورها باقی می ماند و به طور ویژه کشورهای در حال توسعه که در برابر این تاثیرات تغییرات اقلیمی آسیب پذیر هستند و همچنین در سایه این تاثیرات از افزایش تهدیدات امنیت غذایی، دسترسی به آب و معاش برای از بین بردن فقر در همه اشکال و ابعاد آن کوشش می کنند تا به توسعه پایدار برسند. کشورهای عضو مخاطرات اساسی حاصله از تغییرات اقلیمی برای بهداشت را تائید و تاکید می کنند که برای کاهش و سازگاری با تغییرات اقلیمی اقدام فوری و ضرروی انجام گیرد. و تعهد به هم افزایی برای دستیابی به یک سازگاری موثر در زمینه تغییرات اقلیمی به وسیله انعطاف پذیری اقلیمی را بیان میداریم؛ همانطور که نخست وزیر محترم جمهوری خلق بنگلادش سرکار خانم شیخ حسینه - رئیس کنونی مجمع آسیب پذیری اقلیمی- بیان نموده اند که تعهداتمان را با تلفیق کوشش ها برای دستیابی به توافقی موثر در زمینه تغییرات اقلیمی به وسیله ایجاد انعطاف پذیری اقلیمی برای کاهش آسیب پذیری مردم دول عضو تصریح می نمائیم؛

با تصدیق این موضوع که اگرچه دولت ها در حال اجرای نقش اساسی تسریع دهنده و فعال کننده رشد اقتصادی می باشند، اما همچنان مشارکت بخش های خصوصی فعال بعنوان موتور محرک همکاری های سازمان دی هشت در زمینه های تجاری و بازرگانی باقی خواهد ماند؛

با تائید اهمیت همکاری عمیق چندبخشی و مشارکت قدرتمند بخش خصوصی در تمامی فعالیت ها برای تحقق اهداف تجارت درون سازمانی اعضای دی هشت؛

با ملاحظه قرار دادن منافع ممتاز اقتصاد آبی که میتواند باعث افزایش تجارت داخلی دی هشت، تجارت بین المللی و رشد اقتصادی و ثروت میان کشورهای عضو شده و در راستای اصول توسعه پایدار نیز باشد؛

با تاکید بر احتیاج به مشارکت و همکاری مستحکم بین دولت های عضو با مدنظر قرار دادن فرایند توسعه جهانی و تاثیرات آن بر اقتصادهای ملی؛

با بیان اراده و تصمیم ما در خصوص مبارزه با تمام تهدیدها علیه توسعه اقتصادی و علیه همچنین صلح و رفاه دولت های عضو همچون تروریسم به تمام اشکال و ابراز آن، فرقه گرایی و بنیادگرایی؛

با تجدید اراده دول عضو برای مبارزه با تمام اشکال نژادپرستی، تبعیض، بیگانه هراسی و تمایلات ضد مسلمانان، با تاکید بر احتیاج به هماهنگی میان دولت های عوض دی هشت با هدف افزایش پیوستگی و سطوح همکاری آنان در زمینه های جدید که در راستای اهداف آن سازمان می باشند؛

ما بموجب این سند،

1- از جمهوری ترکیه برای ریاست آن کشور بر سازمان از نهمین اجلاس که در 20 اکتبر 2017 برگزار گردید، تقدیر می کنیم. از کوشش های ستودنی صورت گرفته در آن دوران تشکر می کنیم. این پیشنهادات و ابتکارات شامل تاسیس دانشگاه بین المللی دی هشت، فعال کردن اتاق های بازرگانی و صنعتی و تصویب منشور آن، تاسیس مرکز تحقیقاتی کشاورزی و امنیت غذایی دی هشت، آغاز به کار برنامه سلامت و حمایت اجتماعی سازمان دی هشت و تاسیس دفتر این برنامه در ابوجا، تاسیس صندوق حمایت از پروژه های دی هشت، تاسیس شبکه پیشگامان تحقیق و نوآوری، معرفی فرودگاه های ویژه دی هشت، مشخص راهنمای اصول سرمایه گذاری و اصلاحات دی هشت، راه اندازی اولیه سیستم تهاتر تجاری دی هشت و تاسیس مرکز خلاق اقتصادی و اقتصادی دی هشت هستند؛

2- از همکاری مثمرثمر با بسیاری از سازمان های ملی و بین المللی همچون سازمان ملل متحد، بانک توسعه اسلامی، ایفاد، آنکتاد، فائو، بانک فناوری ملل متحد، موسسه دیپلماسی و روابط خارجی مالزی، آموزشگاه دیپلماسی ترکیه و موسسه مالزیایی مطالعات بین المللی در راستای حمایت برای تحقق ابتکارات و پروژه ها و همچنین تنظیم برنامه های تعیین شده برای پیشرفت دستور کار سازمان دی هشت استقبال می کنیم؛

3- از تاسیس دانشگاه بین المللی دی هشت در همدان، جمهوری اسلامی ایران استقبال میکنیم و همچنین از حمایت دول عضو در تمام فرآیندهای این امر تقدیر مینمائیم. ما همچنین از حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه بین المللی دی هشت تقدیر و تشکر مینمائیم. ایران پیشرفته ترین امکانات و کارمندان اجرایی را برای آغاز بکار این دانشگاه مهیا نموده است. ما حمایت کامل برای ارتقاء دانشگاه بین المللی دی هشت را تضمین می نمائیم و از وزرای آموزش، متصدیان و نهادهای مرتبط با این موضوع در کشورهای عضو می خواهیم به نحو مقتضی نیروی انسانی و منابع مادی را برای اجرای موثر و پیروز روابط آموزشگاهک دانشگاه مهیا کنند.

4- از تاسیس مرکز تحقیقاتی کشاورزی و امنیت غذایی دی هشت در فیصل آباد جمهوری اسلامی پاکستان تقدیر مینمائیم. ما از دولت جمهوری اسلامی پاکستان به دلیل مهیا کردن عالی ترین امکانات و زیربناها برای تحقیق مشترک در خصوص این حوزه همکاری بسیار مهم میان دول عضو، تقدیر و تشکر مینمائیم. ما از وزرای مسئول کشاورزی و امنیت غذایی کشورهای عضو و دیگر متصدیان و نهادهای مرتبط درخواست میکنیم که برنامه های تحقیقاتی مشترک در راستای سیاست های توسعه ایی که مشارکت، منافع جمعی و فرصت های تجاری را ترویج میکند و همچنین امنیت غذایی را برای شهفرایندانمان تضمین مینماید، آغاز کنند.

5- از کشور پاکستان بابت میزبانی پیروز اولین اجلاس شبکه پیشگامان تحقیق و فناوری دی هشت و تصویب بیانیه مشترک اسلام آباد در خصوص آئین کار آینده این شبکه تقدیر می نمائیم. ما همچنین از دانشگاه ملی علوم و فناوری اسلام آباد برای پیشنهاد سخاوتمندانه اختصاص بورسیه تحصیلی به دانشجویان دول عضو دی هشت تقدیر بعمل می آوریم. ما حمایت کامل خود را برای ارتقاء این شبکه و فعالیت های آن تضمین می نمائیم.

6- از تاسیس صندوق حمایت از پروژه دی هشت برای مطالعات امکانسنجی پروژه های پیشنهادی حمایت می کنیم و دول عضو و دیگر متصدیان مربوطه، سازمان ها و همچنین نهادهای خصوصی را به ارائه پروژه های مناسب در راستای منافع جمعی دول عضو تشویق می نمائیم.

7- تصویب راهنمای اصول سرمایه گذاری و سیاست گذاری دی هشت که مشترکا با همکاری سازمان دی هشت و آنکتاد صورت گرفته است را تحسین می نمائیم. این سند نقش سرمایه گذاری را به عنوان پیشران رشد اقتصادی - اجتماعی منصفانه و جامع در راستای تحقق اهداف مشترکمان همچون متنوع سازی و خلق فرصت های جدید در تجارت بین المللی، افزایش مشارکتمان در تصمیم سازی بین المللی، مهیا کردن استانداردهای زندگی بهتر برای شهفرایندانمان و دیگر آرمانهای توسعه ای تضمین می کند. ما خواهان اتخاذ سیاست هایی در سطوح ملی و بین المللی - برای تشویق موثر سرمایه گذاری و یاری برای توسعه اقتصادی - اجتماعی هستیم.

8- از تصویب استراتژی جامع همکاری گردشگری و ابتکار هلال ماه که در طی دومین اجلاس گردشگری وزرای دی هشت در کوالالامپور مالزی در تاریخ 20 نوامبر 2019 مصوب شد تقدیر به عمل می آوریم. این سند در راستای ترویج فعالیت های گردشگری بین دول عضو طراحی شده است. ما همچنین از وزرای مسئول در زمینه گردشگری و دیگر نهادها و متصدیان مربوطه در دول عضو درخواست مینمائیم که اجرای کامل و موثر اسناد - مطابق با روح حقیقی آنان را تضمین کنند و همچنین درخواست داریم که جلسات مقامات ارشد و وزیران در خصوص همکارهای گردشگری مطابق با جدول زمانبدی مشخص شده، با هدف مرور کارها و اجرای اهداف، برگزار شود.

9- از تصویب منشور اتاق بازرگانی و صنعت دی هشت تقدیر به عمل می آوریم . ما قویا معتقدیم که بخش خصوصی دول عضو ستون فقرات اقتصاد آنان است و همچنین بخش خصوصی مذکور به ارتقاء تجارت در سرتاسر مرزهای ملی یاری خواهد نمود و حجم تجارت درون سازمان دی هشت را افزایش خواهد داد. ما پیروزیت ابتکارات اتاق صنعت و بازرگانی دی هشت را تحسین می نمائیم که عبارتند از تهیه گزارش در خصوص چگونگی تسهیل مبادله به شیوه B2B در درون چارچوب دی هشت ، مجمع تجاری سال 2018 و بیانیه مشترک اتاق صنعت و بازرگانی دی هشت در هجدهمین جلسه شورای وزیران دی هشت در سوم نوامبر سال 2018. ما همچنین از ایده تاسیس پلتفرم دیجیتال اتاق بازرگانی و صنعت دی هشت برای ارتقاء تجارت در میان دول عضو و دیگر کشورهای جهان حمایت میکنیم.

10- کوشش در راستای تصویب و ارتقاء تکنولوژی های نوظهور در میان دول عضو بوسیله استفاده از پلتفرم شبکه انتقال و تبادل فناوری دی هشت و شبکه پیشگامان تحقیق و نوآوری دی هشت را تصریح می نمائیم.

11- برنامه سلامت و حمایت اجتماعی دی هشت و دست آوردهای چشمگیر آن که از زمان تاسیس بدست آمده است را تحسین می نمائیم. ما از حمایت دولت جمهوری فدرال نیجریه که یاری اقتصادی اولیه و امکانات را برای این منظور فراهم نموده است تقدیر می نمائیم و همچنین از دول عضو درخواست می کنیم که برای اجرای موثر این برنامه، با تامین منابع مادی و انسانی حمایت لازم را بعمل آورند.

12- با تاکید مجدد بر تعهداتمان به دستور کار توسعه پایدار 2030 تائید مینمائیم که برنامه سلامت و حمایت اجتماعی دی هشت دست یابی به اهداف شماره یک، دو و سه برنامه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد را تسریع خواهد بخشید. ما همچنین تائید می نمائیم که فقر زدایی، کاهش گرسنگان به صفر و تضمین سلامتی مردم و ارتقاء رفاه برای همه از بزرگترین چالش های جهانی و الزامات حصول توسعه پایدار هستند.

13- از پیشنهاد جمهوری خلق بنگلادش برای تشکیل گروه کاری دی هشت برای شناسائی چالش های پیش رو در زمینه های تجاری و سرمایه گذاری و مخاطرات اقتصادی ناشی از بیماری فراگیر کرونا و پیشنهاداتی در راستای حل آنان در دوران کرونا و پسا کرونا استقبال میکنیم و تصمیم می گیریم تا کار گروهی در این زمینه تاسیس کنیم که اولین نشست آن در بنگلادش برگزار خواهد شد.

14- با یادآوری دولت های عضو برای همکاری جهت مذاکره با شرکت های فراوری کننده بین المللی واکسن کوید-19 که هم از نظر کمیت و هم هزینه برای تمامی کشورهای عضو دی -8 مزیت و رجحان خواهد داد. دول عضو را به آنالیز اقدام برای مطالعه امکانسنجی تاسیس صندوق بیماری های فراگیر فرامیخوانیم تا بوسیله آن با بیماری هایی همچون کووید 19 مبارزه به عمل آید و تمام وزرای بهداشت و نهادهای خصوصی دولتی را به همکاری با یکدیگر در راستای تاسیس یک آزمایشگاه مجهز و مرکز تحقیق بر روی بیماری های فراگیر با توجه به اعلامیه اجلاس آنلاین گروه همکار جنبش عدم تعهد در واکنش به کووید 19، اتحاد علیه بیماری فراگیر کورید 19 و قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره کووید 19 تشویق می نمائیم.

15- نقش برجسته وزیر امور خارجه اندونزی به عنوان رئیس مشترک برنامه مشترک کواکس جهت دسترسی امن و منصفانه به واکسن کواکس برای همه مورد تحسین می باشد. از آنجا که هیچ اقتصادی به تنهایی نمی تواند به طور کامل احیا شود، لذا تضمین واکسناسیون عادلانه جهانی به شتاب دهی بهبود اقتصادی جهان یاری مهمی خواهد نمود.

16-نقش برجسته دولت پاکستان را در حمایت قوی از جبران اولویت دار چالش های ویژه یی که کشورهای درحال توسعه متاثر از همه گیری کوید 19 با آن روبرو هستند و فراخوان عمران خان نخست وزیر پاکستان جهت انجام یک ابتکار جهانی درباره تسویه بدهی برای کشورهای درحال توسعه را تحسین می کنیم.

17- از تصویب نقشه راه ده ساله 2020-2030 دی هشت استقبال میکنیم و بر اهمیت اجرای موثر آن سند تاکید مینمائیم. ما همچنین خواهان آن هستیم که تمام ذینفعان نقش خودشان را در اجرای کامل نقشه راه مصوب ایفا کنند. دولت جمهوری خلق بنگلادش را برای سازماندهی پیروز مجمع تجاری دی هشت تحسین مینمائیم.

18- دولت جمهوری خلق بنگلادش را برای سازماندهی پیروز مجمع تجاری دی هشت تحسین می نماییم.

19- از ایده دولت جمهوری خلق بنگلادش که برای اولین بار اجلاس جوانان دی هشت را میزبانی کرد از آن طریق جوانان و مشارکت آنان در واقعیت جدید چهارمین انقلاب صنعتی مدنظر نهاده شد تقدیر و حمایت بعمل می آوریم. اگر جوانان دی هشت - که بر اساس آمار 50 درصد جمعیت کشورهای عضو زیر 24 سال هستند - به درستی پرورش پیدا کنند می توانند به اهرمی برای رشد اقتصادی دول عضو تبدیل شوند.

20- دول عضو را به آنالیز ظرفیت های اتاق تهاتر دی هشت تشویق می نمائیم. همانطور که قبلا موافقت شده است، دول عضو این موضوع را با بانکهای محترم مرکزی خود یا دیگر سازمان هایا متصدیان مربوطه پیش می بردند تا بدین وسیله طرز کار آن فرمول بندی شود و سازماندهی مورد احتیاج برای الزامات اجرای سیستم تهاتر در مطابقت با مقررات و تعهدات اقتصادی ملی و فراملی انجام شود.

21- دول عضو را به آنالیز امکان سنجی پروژه پیشنهادی کارت پرداخت دی هشت و مسائلی همچون الزامات اجرای این سیستم در مطابقت با مقررات و تعهدات اقتصادی ملی و فراملی تشویق می نمائیم.

22- از دولت های عضو برای ارزیابی امکان تاسیس مناطق آزاد تجاری دی-8 در مشورت با آژانس ها و وزارتخانه های ذیربط داخلی شان دعوت به عمل می آید. ما همچنین از دبیر خانه دی-8 می خواهیم تا نشستی را برای بحث درباره مقررات و چارچوب سیاست های مربوط به تاسیس مناطق آزاد تجاری دی-8 برگزار کند.

23- دولت های عضو به آنالیز امکان توسعه و تقویت اتصالات حمل و نقلی در میان کشورهای عضو دی-8 با هدف تسهیل تجارت درون گروهی را تشویق می کنیم.

24- دول عضو را به تصویب رساندن و عملیاتی کردن موافقتنامه های تجارت ترجیحی، ویزا و گمرکی در اولین فرصت ممکن تشویق می نمائیم تا بدان وسیله خط مشی همکاری اساسی در میان دول عضو ارتقاء و تضمین پیدا کند.

25- احتیاج به ادامه همکاری های موثر و تبادل نظری میان دول عضو را به مثابه پیش شرط خروجی سازنده تصریح می نمائیم و بر احتیاج به برگزار کردن منظم جلسات در سطوح تخصصی و سیاست گذاری تاکید می نمائیم و همچنین مقامات ذی ربط را به محترم شمردن تعهدات و دنبال کردن تقویم رویدادها بطوریکه جلسات و رویدادهای مهم در زمان مقرر برگزار گردند، فرا می خوانیم.

26-با تقویت گروه های کاری دی هشت موافقت می نمائیم. گروه های کاری را به افزایش کارآمدی و اثربخشی تشویق و همچنین وزرا و یا نهادهای مربوطه را به مشارکت فعال در جلسات بخشی ترغیب می نمائیم و از آنان درخواست داریم که این موضوع را در شورای وزیران برای تصویب در دستور کار قرار دهند.

27- از کوشش های تک تک دول عضو در سازماندهی و میزبانی پیروز جلسات دی هشت در سطوح گوناگون را تحسین میکنیم و دول عضو را به برگزاری دیدارها و رویدادهای سازنده و نتیجه بخش تر تشویق می نمائیم تا بدان وسیله به سمت دستور کار توسعه محور خودمان پیش برویم.

28- از دولت مالزی بخاطر به تصویب رساندن منشور سازمان دی هشت در تاریخ 26 سپتامبر 2019 تقدیر به عمل می آوریم.

29- نقش رهبری انساندوستانه و سخاوتمندانه ایفاء شده توسط اعضای مختلف سازمان دی-8 در زمینه اسکان شهفرایندان بی مکان کشورهای همسایه شان، فراهم کردن تمامی ابزارهای حمایتی از آنان علیرغم چالش های اقتصادی قدیمی و نوظهوری که آنان در این شرایط همه گیری جهانی کوید 19 با آن روبرو هستند را تحسین می کنیم. همچنین از بازگشت عزتمندانه، پایدار، داوطلبانه و امن آنها به کشورهایشان نیز حمایت می کنیم.

30- از کشورها در خواست می نمائیم تا از اعمال صلاحیت فراسرزمینی و تحریم های اقتصادی یکجانبه و استفاده از فشار اقتصادی و یا سیاسی بعنوان ابزاری که در تعارض با منشور ملل متحد و حقوق بین الملل است، امتناع ورزند و حمایت خود را از دول عضوی که تحت تاثیر این اقدامات نهاده شده اند اعلام می داریم. بر احتیاج به یک دبیرخانه کارامد و قوی بعنوان یک پیش احتیاج برای دست یابی به اهداف سازمان تاکید میکنیم و شورای وزراء را موظف به اتخاذ مکانیسمی برای تقویت دبیرخانه می کنیم.

31- به طور اصولی از ایده گسترش عضویت در سازمان دی-8 بر اساس ماده 3 و 4 منشور سازمان حمایت می کنیم. ما کمیسیون دی-8 را موظف می کنیم تا بر روی معیارها و آئین نامه اجرای مفاد مرتبط از منشور در زمینه اعطای شرایط عضویت ناظر و پذیرش عضو جدید کار خود را ادامه دهد.

32- اقدامات صورت گرفته در تصویرسازی و ارائه چهره مناسب از سازمان را مورد استقبال قرار می دهیم. ما از کوشش های دبیرخانه در به کارگیری تمام رسانه های ارتباطی من جمله رسانه های اجتماعی و چاپی و همچنین مشارکت مقام های سازمان در جلسات بین المللی مهم، کنفرانس ها و رویدادها برای تصویرسازی از سازمان حمایت میکنیم.

33- از کار ستودنی صورت گرفته توسط دبیر خانه دی هشت قدردانی می نمائیم و از کوشش های دبیر کل محترم سازمان جناب داتو کو جعفر کو شعاری در سه سال گذشته قدردانی می نمائیم.

34- از معرفی سفیر ایسا کا عبدالقادر امام، نامزد جمهوری فدرال نیجریه به عنوان دبیر کل بعدی سازمان دی هشت استقبال می کنیم.

35- تشکر عمیق خود را از جناب آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور محترم جمهوری ترکیه برای رهبری، تعهد و کوشش های صادقانه شان در راستای پیش بردن اهداف دی هشت در طی ریاستشان بر سازمان اعلام می داریم.

36-تشکر عمیق خود را از سرکار خانم شیخ حسینه نخست وزیر محترم جمهوری خلق بنگلادش، دولت و مردم بنگلادش برای میزبانی پیروز آنان در برگزاری دهمین اجلاس و همچنین برای پذیرایی گرم آنان اعلام میداریم و برای سرکار خانم نخست وزیر تمامی پیروزیت ها را در خلال ریاستشان بر سازمان آرزومندیم.

37- از پیشنهاد سخاوتمندانه دولت جمهوری عربی مصر برای میزبانی یازدهمین اجلاس دی هشت استقبال و تقدیر می نمائیم. تاریخ دقیق برگزاری یازدهمین اجلاس بعدا مورد بحث قرار خواهد گرفت.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 5 اردیبهشت 1400 بروزرسانی: 5 اردیبهشت 1400 گردآورنده: lenjanblog.ir شناسه مطلب: 942

به "بیانیه پایانی اجلاس کشورهای عضو دی 8" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بیانیه پایانی اجلاس کشورهای عضو دی 8"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید