کشتی فرنگی

دلیریان: از کار محمد بنا سر درنمی آورم

مدیر اسبق تیم های ملی کشتی فرنگی گفت: چرا تیم ملی به مسابقات رنکینگ نمی رود؟ این در صندلی بچه ها در قرعه کشی تاثیر دارد و یاری می نماید قرعه خوبی نصیب شان گردد.

5 اسفند 1398