جملات ناب بزرگان؛ جملات حکیمانه و زیبا

به گزارش لنجان بلاگ، جملات ناب بزرگان در زندگی الهام بخش بوده و به تفکر مثبت و ایجاد دنیا بینی وسیع یاری می نماید. جملات ناب و زیبای بزرگان جملات ناب سیاسی، فلسفی، حکیمانه و قشنگ را در خبرنگاران بخوانید.

جملات ناب بزرگان؛ جملات حکیمانه و زیبا

جملات ناب عظیمان حاصل سال ها تجربه زندگی آنها هستند و ارزش آنها به قدر عمری ارزنده است. جملات ناب در گفتار اندیشمندان و عظیمان به آسانی تجارب آنها را در اختیار ما قرار می دهد. در مطلبی که پیش رو دارید، جملاتی از عظیمان فراهم نموده ایم که علاوه بر آموختن نکات ارزنده، از مطالعه آنها لذت ببرید.

مجموعه جملات ناب عظیمان

 • زمان برای هیچ کس نه متوقف می شود نه بر می شود و نه اضافه می شود./ فردریش شیللر
 • اگر مردم را به حال خود گذاشتی، تو را به حال خودت خواهند گذاشت./ توماس مان
 • انسان همان چیزی است که باور دارد./ آنتوان چخوف
 • از کدامین خبرنگاران بر زمین افتادیم تا در اینجا یکدیگر را دیدار کنیم؟/ فردریش نیچه
 • وجود موانع، تنها به این معنی است که باید عزم خود را برای رسیدن به هدف های ارزشمند، جزمتر کنید./ آنتونی رابینز
 • من آینده را دوست دارم چون بقیه عمرم را باید درآن بگذرانم./ کترینگ
 • اگر از کسی متنفری از قسمتی از خودت در او متنفری، چیزی که از ما نیست نمی تواند افکار ما را مغشوش کند./ هرمان هسه
 • چشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست می نماید اگر همه بغیر از خودم کور بودند، من نه به خانه باشکوه نیاز داشتم نه به مبل عالی./ بنیامین فرانکلین
 • آزادی در بی آرزوئی است./ بودا
 • در عالم دو چیز از همه زیباتر است : آسمانی پرخبرنگاران و وجدانی آسوده./ کانت
 • اگر بپرسند کیستی؟ باید هنرهای خویش را بشماری./ عظیممهر
 • هیچ کس به اندازه ابلهی که زبانش را نگه می دارد به یک مرد عاقل شباهت ندارد./ سنت فرانسیس
 • کسی که شهامت قبول خطر نداشته باشد در زندگی به مقصود نخواهد رسید./ محمدعلی کلی
 • تنها کسانی تحقیر می شوند که بگذارند تحقیرشان نمایند./ الکس هیل
 • هر ملتی دو نوع دشمن خونی دارد. دسته ای که به قانون پشت پا می زنند و دسته دیگر کسانی که با دقت بیش از حد آن را اجرا می نمایند./ آلفرد کاپو
 • اختلاف طبقاتی از ضروریات جامعه است چون عامل اشتیاق به پرورش حالت های والاتر کمیاب تر دورتر و عامل چیرگی بر نفس می شود./ فردریش نیچه
 • بهترین راه برای اثبات صفای ذهنی ما نشان دادن خطاهای آن است. نهر آبی که ناپاکی های بستر خود را نمایش می دهد به ما می فهماند آب پاک و صاف است./ پوپ
 • من واقعاً فرمول دقیقی برای پیروزیت نمی شناسم ولی فرمول شکست را به خوبی می دانم: سعی کنید همه را راضی نگه دارید./ بیل کازبی
 • یکی از مهمترین راه های خوشبختی، حقیر شمردن مرگ است. لوبون
 • جامعه ای فرزانگی و سعادت می یابد که خواندن، کار روزانه اش باشد./ سقراط
 • اگر می خواهی بنده کسی نباشی، بنده هیچ چیز نشو./ ژاک دوال
 • از خصوصیات زمان ما این است که متأسفانه فقط افراد پست و پلید، صاحب اراده و پشتکار می باشند./ آلفرد کاپو
 • بر روی زمین چیزی عظیم تر از انسان نیست و در انسان چیزی عظیم تر از فکر او./ همیلتون
 • دانش به تنهائی یک قدرت است./ فرانسیس بیکن
 • دوست بدارید کسانی را که به شما پند می دهند نه مردمی که شما را ستایش می نمایند./ دور وبل
 • شاد ماندن به هنگامی که انسان درگیر و دار کارهای ملال آور و پرمسئولیت است، هنر کوچکی نیست./ نیچه
 • اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود درباره دیگران داوری نکن./ ابراهام لینکلن
 • از تمام صفاتی که برای پرورش جان و جسم شما سودمند است هیچ یک به سودمندی تصمیم و اراده نیست./ پوشه
 • مصمم شوید که کارى باید صورت گیرد، سپس راه انجام آن را خواهید یافت./ آبراهام لینکلن
 • اگر دانش ما این همه به بی طرف بودن خود می نازد، از آن روست که جز کنجکاوی ناسالمِ ناتوانان چیز دیگری ندارد./ فردریش نیچه
 • هر جدایی یک نوع مرگ است و هر دیدار یک نوع رستاخیز./ شوپنهاور
 • مرد عظیم تنها به خود متکی است و جز از خود از هیچکس چیزی طلب نمی نماید ولی مردان کوچک از دیگران توقع دارند./ پاتریک هانری
 • می توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی توان منکر آن شد./ روسو
 • دانستن کافی نیست، باید به دانسته خود عمل کنید./ ناپلئون هیل
 • هر اقدامی اگر عظیم باشد، ابتدا محال به نظر می رسد./ کارلایل
 • به انسان تندرستی و ثروت بدهید، او هر دو را در جستحوی سعادت از دست خواهد داد./ پوشه
 • اگر انتظار و توقع نداشته باشی همه دوست تو اند./ رابیندرانات تاگور
 • بخاطر داشته باشید که حواس خود را به هر چه متوجه کنیم همان را به دست می آوریم./ آنتونی رابینز
 • آدمی ساخته افکار خویش است، فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است./ موریس مترلینگ
 • لبخند زن دردو موقع آسمانی و فرشته مانند است: یکی هنگامی که برای اولین بار با لبخند به معشوق می گوید دوستت دارم و دیگر هنگامی که برای اولین بار به روی نوزادش لبخند می زند./ ویکتور هوگو
 • بهترین و حقیقی ترین دوستانم از تهی دستانند. توانگران از دوستی چیزی نمی دانند./ موتزارت
 • به توانائی خود ایمان داشتن نیمی از کامیابی است./ روسو
 • اگر خشنود و رضا باشی زندگی به دلخواه می سپاری./ عظیممهر
 • آنکس که زورمند و قوی است، می تواند با مشت توانای خود دهان ضعیفی را در هم بشکند در حالی که باید بداند که مشت درشت تری هم در آستین قوی تری پنهان است./ پوشه
 • به نظر من ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم و نتوانیم از زیبایی لذت ببریم و در صدد نباشیم آن را دوست بداریم./ آندره ژید
 • تأثیر نازپروردگی بیش از اندازه، نیرومندتر از خشم فرد بی دل و جان است./ فردریش نیچه
 • دانایان با عمل زندگی می نمایند نه با اندیشه عمل./ کارلوس کاستاندا
 • شغل تنها زمانی ارزش و اعتبار دارد که آزادانه پذیرفته شود./ آلبرکامو
 • تا چیزی را نپذیریم نمی توانیم تغییرش دهیم./ کارل یونگ
 • تنها آن زندگی ارزشمند است که صرف دیگران شود./ آلبرت انیشتن
 • در دردها دوست را خبر نکردن خود یک عشق ورزیدن است./ علی شریعتی
 • عشق نور است که هرچه را در مسیرش قرار بگیرد - از جمله قلب ها را - از خود روشن می سازد./ باربارا دی آنجلیس
 • صاحب همت در پیچ و خم های زندگی هیچ گاه با یأس و درماندگی رو به رو نخواهد شد./ ناپلئون
 • وضع و حال مردمان تنگ فکر به وضع و حال بطری های تنگ دهن می ماند، هرچه کمتر در خود داشته باشند با سر و صدای بیشتری آن را به خارج می ریزند./ پوپ
 • تقریبآ همه مردم بخشی از عمرشان را در کوشش برای نشان دادن ویژگی هایی که ندارند، تلف می نمایند./ سامول جانسون
 • ما ندرتاً درباره آنچه که داریم فکر می کنیم، درحالیکه پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم./ شوپنهاور
 • مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید بدست آورید وگرنه ناچار خواهید بود چیزهایی را که بدست آورده اید دوست داشته باشید./ جرج برنارد شاو
 • اگر به دنبال پیروزیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد./ مارو اکلینز
 • خدا به زمان نیاز ندارد و هرگز دیر نمی نماید./ اسکاول شین
 • اگر شاه به تو مهربان باشد دلیر و گستاخ مشو، از آنکه طبع شاه چون آتش است و دل شیر از آن می هراسد./ عظیممهر
 • آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی، بکوش که کمال آنچه هستی باشی./ دی سلز
 • اگر ندانید که به کجا می روید، چگونه توقع دارید به آنجا برسید؟/ باسیل اس. والش
 • خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی خاتمه می پذیرد./ فیثاغورث
 • وقتی هدفمان را از دست می دهیم مجبور هستیم سعی خود را چند برابر کنیم./ مارک تواین
 • هیچ یک از تمایلات نفس انسانی خطرناکتر از تمایل به تنبلی نیست./ اسمایلز
 • زیبایی ناپایدار و فضیلت جاودانه است./ گوته
 • نبوغ یعنی یک درصد الهام دریافت و نودونه درصد عرق ریختن./ ادیسون
 • دانش پزشکی در عرض چند سال گذشته چنان پیشرفت حیرت انگیزی نموده است که امروز برای یک پزشک غیرممکن است در بیمار خود عضو سالم پیدا کند./ اریل وینسون
 • خدایا! مرا از دوستانم محافظت بفرما. چون می دانم چکونه خویشتن را در مقابل دشمنانم حفظ کنم./ ولتر
 • مأیوس مباش زیرا ممکن است آخرین کلیدی که در جیب داری، قفل را بگشاید./ تروتی ویک
 • من جز یک چیز نمی دانم و آن این است که هیچ چیز نمی دانم./ سقراط
 • هر آنچه را که می توانید انجام دهید و یا در رؤیای خود می بینید که قادر به انجام آن هستید آغاز کنید، جسارت در بطن خود، نبوغ و قدرت جاودانه ای را نهفته دارد./ گوته
 • این ذهن است که ذهن را جلب می نماید، فقط درست ها می آیند و ما از طریق ناخودآگاهی راهنمایی می شویم زیرا ناخودآگاه می داند./ یونگ
 • سعادت دیگران بخش مهمی از خوشبختی ماست./ ارنست رنان
 • زمانی دراز نگرانیم که چگونه زنده بمانیم، بعد خود را دل مشغول چگونه نمردن می کنیم این است تمایز هوشمندانه./ فروید
 • ما باید طبیعت را به چشم مادرمان بنگریم و با آرامش خودمان را به او تسلیم کنیم تا بتوانیم خیلی راحت احساس کنیم که به دنیا باز می گردیم همانطور که همه موجودات دیگر باز می گردند. همه ما در حقیقت جزء جدایی ناپذیر این کُلیم. طغیان عبث است، ما باید خودمان را به این جریان عظیم واگذاریم./ هرمان هسه
 • به دنبال نکات مثبت و نقاط قوت دیگران باشید تا آن ها را پیدا کنید. آن گاه دیگر بیست دقیقه با او باشید یا بیست سال تفاوتی نخواهد داشت زمانی را که در این حال سپری کنید، با عشق سپری می شود زیرا در تمام طول این مدت شما در جست و جوی همین عشق بودید و همین عشق بود که بدان دست می یافتید./ باربارا دی آنجلیس
 • هیچکس حق ندارد وظایف خود را فدای تمایل دل خویش کند، اما دست کم باید این حق را به دل داد که هنگام عمل به وظایف خویش خوشنود نباشد./ رومن رولان
 • هرکسی که بداند که نداند از همه داناتر است یک چیز را خوب می دانم و آن این است که هیچ نمی دانم هر که بداند درست چیست، دست به نادرست نمی زند./ سقراط
 • جرم این است که ندانیم زندگی خیلی ساده تر از اینهاست که ما فکر می کنیم./ فردریش نیچه
 • به گرسنگی مردن بهتر که نان فرو مایگان خوردن./ سعدی
 • شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید./ کیم وو چونگ
 • انسان اگر ناخوش باشد و کار کند بهتر از این است که سلامت باشد و بیکار بنشیند./ کازوبون
 • انسان با استقامت قدرت و نفوذ تعقل و استدلال می تواند حتی بر وبا و طاعون غلبه کند./ ناپلئون بناپارت
 • ما در رویدادهای زندگی خود نقشی نداریم، اما در اینکه چگونه آنها را تعبیر کنیم، مؤثر هستیم./ نیچه
 • هرکس همان گونه است که فکر می نماید پس مراقب افکار خود باشید. ذهن همچون ساعتی پیوسته درحال کار کردن است و باید هر روز با اندیشه های خوب آن را کوک کرد./ جی.پی.واسوانی
 • میان دانستن و دریافت کردن فاصله زیادی است. دانستن سخت نیست اما دریافت کردن سخت است./ شو کینگ
 • پیروزیت تنها یک چیز است این که : زندگی را به دلخواه خود بگذرانید./ کریستوفر مورلی
 • هستی ما به ناپایداری ابرهای پاییز تماشای تولد و مرگ موجودات همچون نظاره شعله های آتش یک عمر مانند جرقه رعدی در آسمان چون سیلابی پر شتاب و روان از سراشیبی کوهی./ گواتما بودا
 • هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد./ گوته
 • درختان بارور خم می شوند و مردان عظیم متواضع می گردند، اما شاخه های خشک و مردم نادان می شنمایند و خم نمی شوند./ یوستین گوردر
 • انسان وقتی تمام عیار، وحدت یافته، آرام، بارور و شادمان می شود که فرآیند فردیت کامل شود، وقتی که خودآگاه و ناخودآگاه او بیاموزند در صلح و صفا با هم زندگی نمایند و مکمل یکدیگر باشند./ ک.گ.یونگ
 • پیروزیت روی ستون های شکست شکل می گیرد./ سری چینموی
 • عجیب است که ما انسان ها از هر جهت تا به این حد هوشمند هستیم. فضا و ساختمان اتم را کشف می کنیم اما از ماهیت خودمان اطلاعی نداریم یا درک درستی نداریم./ یوستین گوردر
 • مهم نیست که چقدر منزوی هستید و چه مایه احساس تنهایی می کنید، اگر کار خود را حقیقتاً و خودآگاهانه انجام دهید، یاران ناشناخته می آیند و شما را طلب می نمایند./ میگوئل سرانوی
 • ما انتخاب نموده ایم که به بخش هایی از وجود خود اجازه بودن ندهیم و درنتیجه مجبور هستیم انرژی روانی بسیاری را صرف پنهان نگه داشتن آنها بکنیم./ دبی فورد
 • مبارزه است که قدرت می آورد نه استراحت./ استائل
 • کسی که زیاد سفر می نماید قصدش فرار از مبدأ است نه رسیدن به مقصود./ میگوئل د اونامونو
 • لازم نیست گوش کنید، فقط منتظر شوید. حتی لازم نیست منتظر شوید، فقط بیاموزید آرام و ساکن و تنها باشید. دنیا آزادانه خود را به شما پیشکش خواهد نمود تا نقاب از چهره اش بردارید انتخاب دیگری ندارد؛ خشنود به پای شما در خواهد غلطید./ فرانتس کافکا
 • دانای فرزانه بی آنکه گام سپارد، می داند. بی آنکه بنگرد، می بیند. بی عمل، سامان می دهد./ لائو تسه
 • بیشتر کسانی پیروز شده اند که کمتر تعریف شنیده اند./ امیل زولا
 • ای سالک، یکی یکی، قدم به قدم. راهی نیست. راه با پیمودن پدید می آید. با پیمودن است که راه را می سازی و اگر واپس بنگری، هر آن چه می بینی، فقط رد گام هایی است که روزی پاهایت دوباره آنها را می پیماید. ای سالک، راهی نیست، راه با پیمودن پدید می آید./ آنتونیو ماچادو
 • آنکه کارهایم به دست اوست، یار وفادار من است، از هر تعلق و دلبستگی بری است و به هر موجودی مهر می ورزد. او به سویم می آید./ اگاواد گتیا
 • اگر غذایی نامطبوع بخوری، آبی ناگوار بنوشی و بر خم بازوانت بالین بسازی، هنوز می توانی سرور و شادمانی را بیابی./ کنفسیوس
 • غفلت بورزید تا سرگشته بمانید. بجویید تا بیابید./ منسیوس
 • به راستی که شماری بسیار از مردم با یاوه گویی های خود نشان می دهند که میان تهی هستند اما اندکی از آنان نیز با سکوت خود نشان می دهند که الهی هستند./ تاولر
 • فصیح ترین زبان عمل است./ شکسپیر
 • از دیروز بیاموز برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش./ آلبرت انیشتن

امیدواریم جملات ناب عظیمان که برای شما گلچین شده بود، مورد توجه شما قرار گرفته باشد.

منبع: setare.com
انتشار: 29 بهمن 1399 بروزرسانی: 29 بهمن 1399 گردآورنده: lenjanblog.ir شناسه مطلب: 808

به "جملات ناب بزرگان؛ جملات حکیمانه و زیبا" امتیاز دهید

1 کاربر به "جملات ناب بزرگان؛ جملات حکیمانه و زیبا" امتیاز داده است | 5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جملات ناب بزرگان؛ جملات حکیمانه و زیبا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید