ژیمناستیک

آشنایی با انواع لباس ژیمناستیک

یک ژیمناستیک کار حرکات متنوعی در خرک حلقه، دارحلقه، بارفیکس و ... به نمایش می گذارد. پوشیدن لباس مناسب به ورزشکار اجازه می دهد تا تمام طول بازه حرکت را به درستی انجام دهد. از طرفی خطر مصدومیت کاهش پیدا می نماید و از همه مهم تر در تشخیص حرکات مختلف...

1 بهمن 1399